Brett Booth

Titans #4

Titans #4 pg 3

$1000

Titans #4 pg 8

$550

Original Comic Book Art Sales

Titans #4 pg 4

$350

Titans #4 pg 1

$Offers

Titans #4 pg 6

$150

Titans #4 pg 2

$750

Titans #4 pg 5

$150

Titans #4 pg 7

$275